სასწავლო სივრცე

ტრენინგი ტურიზმის მენეჯმენტში

05-07-2011


ინტენსიური კურსის მიზანია ტურისტული დაწესებულების მენეჯერების და ტურიზმის ინდუსტრიაში ასაქმებული ადამიანების პროფესიული მომზადება.კურსის ძირითადი თემატიკა:
ტურიზმის მენეჯმენტის საფუძვლები;
ტურიზმის მიმართულებები და სახეობები;
ტურისტული პროდუქტები და მომსახურეობა; 
ტურიზმის მარკეტინგი;
                                          
კურსი გულისხმობს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ მომზადებას. მეცადინეობის მსვლელობისას მსმენელები შეისწავლიან ტურიზმის ინგლისურენოვან ტერმინოლოგიას და სფეციფიურ თემებს მოისმენენ ინგლისურ ენაზე.

წარმატებულ მსმენელებს შესაძლებლობა ექნებათ ითანამშრომლონ "World Express" -ის ტურიზმის დეპარტამენტთან.

ხანგრძლივობა : 2 თვე.

პროგრამას უძღვებიან მოწვეული სპეციალისტები.

საფასური: 470 ლარი / სტუდენტური ფასდაკლება - 380 ლარი 

გადახდა შესაძლებელია ორ ეტაპად.უკან
ბანერები
Created By itoffice