სასწავლო სივრცე

სამეწარმეო სამართალი

30-11-2011


  დემოკრატიულ სახელმწიფოში, სადაც სახელმწიფო გამოდის კანონის ძალით მარეგულირებლის როლში ბიზნესთან მიმართებაში, აუცილებელია კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით და შესაბამისი სამართლებრივი ფორმით იქნეს ჩამოყალიბებული ესა თუ ის ბიზნესი და შემდგომშიც სამართლებრივი წესების დაცვით მოხდეს მისი განვითარება.

 ტრეინინგის მიზანია, უმოკლეს დროში შეასწავლოს მსმენელებს სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტთა სამართლებრივი ფორმები, მათი საქმიანობა რეგისტაციიდან ლიკვიდაციამდე კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით, იქნება ეს ინდ.მეწარმე, შ.პ.ს, სააქციო საზოგადოება თუ სხვა.
ტრეინინგის ფარგლებში მსმენელები გაეცნობიან კვალიფიციურ დონეზე მომზადებულ წესდებებს ამა თუ იმ სამართლებრივი ფორმით დაფუძნებულ ორგნიზაციათა შესახებ.

მიიღებენ საფუძლვიან ცოდნას , თუ როგორ დააფუძნონ, დაარეგისტრირონ და უხელმძღვანელონ საწარმოს.

• ზოგადი წარმოდგენები სამეწარმეო სამართლის შესახებ.
• მეწარმე სუბიექტები და მათი დაფუძნება.
• ხელმძღანელობა და წარმომადგენლობა ზოგადად ყველა სამართლებრივ ფორმაში.
• შ.პ.ს
• სააქციო საზოგადოება
• სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
• კომანდიტური საზოგადოება
• კოოპრერატივი

კურსის ხანგრძლივობა : 18 აკადემიური საათი

ტრეინინგს უძღვება საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი თინათინ პაპავაძე.

კურსის საფასური: 220 ლარი. საფასურის გადახდა შესაძლებელია ორ ეტაპად.

პირველი ლექციის შემდეგ , მსმენელს უფლება აქვს უარი განაცხადოს ტრეინინგში მონაწილეობაზე. ტრეინინგის გაგრძელების შემთხვევაში, უნდა მოხდეს საფასურის 50% დაფარვა 3 სამუშაო დღეში, მსმენელთან დადებული კონტრაქტის საფუძველზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელ.ფოსტა: training@wex.ge
ტელ: (+995 32) 2492949, (+995 574)403344
ვორლდ ექსპრესი გისურვებთ წარმატებას !უკან
ბანერები
Created By itoffice