სასწავლო სივრცე

  World Express-ი 2009 წელს დაარსდა და საერთაშორისო გადაზიდვების ბაზარზე საკუთარი ადგილი დაიმკვიდრა. კომპანია განვითარდა და ახლა მომხმარებელს ტურისტულ და ტრეინინგ მომსახურებასაც სთავაზობს.

  World Express Training-ი მაღალი ხარისხის პროფესიულ ტრეინინგებს სთავაზობს როგორც კომპანიებს, რომელთა მიზანია საკუთარი გუნდის კვალიფიკაციის და შრომისუნარიანობის ამაღლება, ასევე კერძო პირებს, რომელთაც სურთ სხვადასხვა დამატებითი პროფესიების შეძენა-დაუფლება.

   მაღალი პროფესიონალიზმის მქონე ტრენერების მიერ დაგეგმილი საინტერესო ტრეინინგები მოიცავს სხვა და სხვა მიმართულებებს. სწავლების პროცესში გამოყენებულია ყველა თანამედროვე და საინტერესო მეთოდი. ტრეინინგ ცენტრის კომფორტული და შესაბამისად აღჭურვილი გარემო ხელს უწყობს სწავლების პროცესის მოქნილად და ხარისხიანად წარმართვას, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს სასურველი დისციპლინის უმოკლეს ვადაში დაუფლებას.


  World Express Training - ადგილი სადაც პროფესიონალები ასწავლიან!
ბანერები
Created By itoffice