სასწავლო სივრცე

ტრენინგი გიდის ხელოვნებაში

05-07-2011


ინტენსიური კურსის  მიზანია გიდების   პროფესიული   მომზადება.

 

 

 

 

 

 

 

კურსის  თემატიკა : 

 

  • გიდი როგორც პროფესია;
  • შიდა ტურიზმი  და მისი სპეციფიკა;
  • მხარეთმცოდნეობა: საქართველოს გეოგრაფია, ისტორია, კულტურა და ეთნოლოგიის საკითხები;
  • გიდის პროფესიული უნარ-ჩვევები;
  • მომხმარებლის  ეფექტურად მომსახურება;
  • სტრესული  და  კონფლიქტური  სიტუაციების მართვა;

 

კურსი  გულისხმობს  როგორც  თეორიულ , ასევე პრაქტიკულ  მომზადებას. პროგრამის მსვლელობისას  მსმენელები  შეისწავლიან  ტურიზმის  უცხოენოვან  ტერმინოლოგიას.  სფეციფიურ  თემებს  წაიკითხავენ  მოწვეული  ფსიქოლოგები.

 

წარმატებულ   მსმენელებს შესაძლებლობა  ექნებათ   ითანამშრომლონ  ვორლდ ექსპრესი“- ტურიზმის დეპარტამენტთან.

 

ხანგრძლივობა :  1 თვე

პროგრამას  უძღვებიან  მოწვეული სპეციალისტები

 

საფასური:  280  ლარი / სტუდენტური ფასდაკლება - 200 ლარი 

საფასურის გადახდა  შესაძლებელია ორ ეტაპად.

 უკან
ბანერები
Created By itoffice