სასწავლო სივრცე

ტრენინგი ტურ-ოპერეიტინგში

05-07-2011


 

 ინტენსიური კურსის  მიზანია ტურ-ოპერატორების   პროფესიული    მომზადება.

 

 

 

 

 

კურსის თემატიკა: 

 

  • ტურ-ოპერატორი როგორც პროფესია;
  • ტურისტული  სააგენტოების  მუშაობის პრინციპები;
  • ტურისტული პროდუქტის შექმნა, დაგეგმარება და განხორციელება;
  • ტურისტული პროდუქტის ეფექტური   რეკლამირება
  • მომსახურება-მასპინძლობის  ინდუსტრია;
  • ტურისტული გამოფენები  და მათი დანიშნულება;

 

კურსი გულისხმობს როგორც  თეორიულ , ასევე პრაქტიკულ მომზადებას.  კურსის  მსვლელობისას  მსმენელები  შეისწავლიან  ტურიზმის ინგლისურენოვან ტერმინოლოგიას და  სფეციფიურ თემებს   ინგლისურ ენაზე მოისმენენ.

 

წარმატებული   მსმენელები  სტაჟირებას  გაივლიან  ვორლდ  ექსპრესის  ტურიზმის  დეპარტამენტში.

 

ხანგრძლივობა :  2 თვე.

პროგრამას  უძღვებიან  მოწვეული სპეციალისტები.

 

საფასური:  470 ლარი / სტუდენტური ფასდაკლება - 380 ლარი 

საფასურის გადახდა შესაძლებელია ორ ეტაპად.

 

 უკან
ბანერები
Created By itoffice