სასწავლო სივრცე

ზოგადი - სასაუბრო - ბიზნეს ინგლისური

28-09-2011


 

 1. ზოგადი ინგლისური ენის კურსი:

 

   კურსი დაყოფილია დონეებად (Elementary, Intermediate, Upper intermediate,Advance). გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2- ჯერ, 2 საათის განმავლობაში(10 წუთიანი შესვენება). დამატებით, თითოეული დონის პროგრამა ითვალისწინებს თვეში 8 „online” გაკვეთილს .

 

სწავლის 1 თვის საფასური:   Elemenatry - 100 ლარი

                                                Intermediate- 110 ლარი

                                                Upper intermediate -110 ლარი

                                                Advance- 130 ლარი

 

 2. სასაუბრო ინგლისური ენის კურსი:

 

  კურსი გათვლილია ისეთ მსმენელებზე რომელთაც უცხო ენაში აქვთ გარკვეული ცოდნის მარაგი და სურთ სასაუბრო ენის დახვეწა.

 

  სწავლება ეფუძნება მხოლოდ უცხო ენაზე აქტიურ კომუნიკაციას , რაც ეხმარება მსმენელებს სასაუბრო უნარ ჩვევების გამომუშავებაში. თავისუფალი და არასტანდარტული გარემო ეხმარება მათ დაძლიონ შეცდომების დაშვების უხერხულობა და მაქსმალურად გამოავლინონ მიღებული ცოდნა.

 

  გაკვეთილები ტარდება კვირაში 3- ჯერ 1 საათის და 30 წუთის განმავლობაში.

 

სწავლის 1 თვის საფასური- 130 ლარი

 

 3. იზნეს ინგლისური

 

  კურსი გათვლილია ისეთ მსმენელებზე რომელთაც გააჩნიათ ზოგადი ენის ცოდნის კარგი დონე და პროფესიული ინტერესებიდან გამომდინარე სურთ ბიზნეს ენის დაუფლება.

 

 სწავლის პროცესში ხდება ამა თუ იმ სფეროს სპეციფიური ტერმინოლოგიის შესწავლა

 ტექნიკური წერილობითი უნარჩვევების გამომუშავება

 ოფიციალური მიმოწერის და დოკუმენტაციების წარმოების შესწავლა.

 ზეპირი კომუნიკაციის დახვეწა

 

 კურსის პროგრამა ითვალისწინებსOnlineგაკვეთილებს და სხვადასხვა სახის სიმულაციებს , რათა მსემენელებს ნასწავლის პრატიკულად გამოყენების შესაძლებლობა მიეცეთ.

 

 

 

 

 უკან
ბანერები
Created By itoffice