სასწავლო სივრცე

ტრენინგები ლოჯისტიკასა და საერთაშორისო გადაზიდვებში

08-10-2011


 

ვორლდ ექსპრესი გთავაზობთ ტრეინინგს ლოჯისტიკასა და საერთაშორისო გადაზიდვებში  
ტრეინინგი უზრუნველყოფს ექსპორტ-იმპორტის და სატრანსპორტო-საექსპედიტორი კომპანიების მენეჯერების გადამზადებას , ასევე ამ სფეროში დასაქმებით დაინტერესებული პირების პროფესიულ მომზადებას.

კურსის ძირითადი თემატიკა:

1. ტრანსპორტირების პირობები (INCOTERMS).

2. საქონლის ექსოპორტ - იმპორტის დაგეგვმა, ორგანიზება და კონტროლი.

3. საქონლის ექსპორტ-იმპორტისათვის აუცილებელი დოკუმენტაცია:

- სსდ (სატვირთო საბაჟო დეკლარაცია);

- ინვოისის შედგენის წესები იმპორტისა და ექსპორტის დროს;

- შეფუთვის ფურცელი;

4. ტვირთის ტრანსპორტირების საშუალებები და აუცილებელი დოკუმენტაცია:

- სახმელეთო ტრანსპორტი

- სარკინიგზო ტრანსპორტი

- საზღვაო ტრანსპორტი

- საჰაერო ტრანსპორტი


5. ექსპედიტორი კომპანიები და მათი როლი საერთაშორისო გადაზიდვების ორგანიზებაში.


6. სასაწყობე ლოჯისტიკის საფუძვლები:

- მარაგების კონტროლი

- კომპიუტერული ცხრილების და ბაზების შედგენა

ტრეინინგის მსვლელობისას მსმენელები მიიღებენ როგორც თეორიულ ცოდნას , ასევე პრაქტიკული გამოცდილებას.

კურსის ხანგრძლივობა - 30 აკადემიური საათი (2 თვე)

ტრეინინგს უძღვებიან გამოცდილი სპეციალისტები.

ტრეინინგები ტარდება როგორც დილის, ასევე საღამოს საათებში.

ჯგუფები შედგება 3-5 მსმენელისაგანს.

ვორლდ ექსპრესის პარტნიორი ორგანიზაციების თანამშრომლებზე მოქმედებს 20% ფასდაკლება.

ტრეინინგის ღირებულება: დღის საათებში (10:00 -18:00 ) - 250 ლარი

საღამოს საათებში (18:00 -21:00 ) 300 ლარიუკან
ბანერები
Created By itoffice