სასწავლო სივრცე

სასაუბრო თურქული ენა

28-09-2011


 

 

 

ვორლდ ექსპრესის  თურქული ენის სასაუბრო კლუბი გთავაზობთ სასაუბრო   თურქული  ენის  შესწავლას.

ენის სწავლების პროგრამა დაფუძნებულია აქტიურ კომუნიკაციაზე და ეხმარება მსმენელს ენობრივი ცოდნის გაღრმავებასა და პრაქტიკულად გამოყენებაში. სწავლებისას ხდება საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება და განვითარება. არასტანდარტული და თავისუფალი გარემო ხელს უწყობს მსმენელს დაძლიოს შეცდომების დაშვების უხერხულობა და მაქსიმალურად გამოავლინოს მიღებული ენობრივი ცოდნა.

გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2-ჯერ, 1:45 წთ (15 წთ შესვენება).
ჯგუფი შედგება 4-8 მსმენელისაგან.
ერთი თვის სწავლის საფასური:  90 ლარი.

 

 უკან
ბანერები
Created By itoffice